Skip to main content

Een andere weg

Terugkerende klachten

Heb jij al langer klachten of ben je al vaker behandeld zonder duidelijke voortuitgang? Dan nodig ik je uit eens contact op te nemen. Met een second opinion kijk ik vanuit mijn kennis en ervaring graag eens uitgebreid naar je klacht.

Een brede analyse

Ik werk met het 10 domeinenmodel. Zo komen dominante factoren en onderlinge relaties aan het licht die vaak niet eerder zijn gevonden en/of behandeld.

Tijd nemen en overleggen

Om de klacht(en) goed in kaart te brengen is voldoende tijd een belangrijke factor voor succes. Een second opinion duurt daarom bijna een uur. Ook kan ik daarna met jouw toestemming overleggen met andere hulpverleners zoals artsen, specialisten, psychologen, haptotherapeuten en osteopaten.

Wil jij mijn visie op jouw klachten?

Neem dan direct contact op