Skip to main content

De route

1

Intake, onderzoek & analyse

Door een uitgebreide intake, het onderzoeken van de spanning op spieren, (orgaan)fascia, gewrichten, ademhaling en hartcoherentie krijgen we een goed beeld van de klacht. Hiervoor werken we vanuit het 10 domeinenmodel.
2

Specifieke domeinen behandelen

De belangrijkste factoren die uit stap 1 naar voren komen worden in de praktijk behandeld. Dit wordt ondersteund met educatie en praktische adviezen voor thuis.
3

Nieuwe input en gezonde leefstijl

Door nieuwe input te geven aan je lichaam qua voeding, beweging, ademhaling, slaappatroon en leefstijl zal je weer kunnen gaan herstellen.
4

Evaluatie

Het evalueren loopt door alle stappen heen, maar natuurlijk is er ook een eindevaluatie. Hierin kunnen we terugblikken op de beginsituatie en wat goed heeft gewerkt om je doel te bereiken.
5

Terugvalpreventie

Heel mooi als het beter gaat. Maar we gaan er ook voor zorgen dat dat blijft. Dus hoe herken je de signalen van je lichaam en hoe kan je daar in de toekomst goed op anticiperen.