Skip to main content

Topfit aan het werk

En goed kunnen herstellen als dat nodig is.

Stressklachten

Werkstress, overspanning en/of burn-out zijn klachten die tegenwoordig bijna ‘normaal’ zijn geworden in onze maatschappij. Maar voor de duidelijkheid… dit is niet normaal! Even wat cijfers:

  • 1,2 miljoen werknemers in Nederland hebben burn-out klachten.
  • Per jaar zijn er circa 10 miljoen verzuimdagen door stress.
  • TNO geeft aan dat de kosten voor werkstress gerelateerd verzuim circa 3 miljard per jaar zijn.
  • 34% van de werknemers geeft (werk)stress op als reden van verzuim.
  • Herstel van een burn-out duurt gemiddeld 281 dagen en meestal 1-3 jaar tot volledige belastbaarheid.
  • Een zieke werknemer kost het bedrijf al snel 250 – 400 euro per dag.

Bron: o.a. Rijksoverheid, Burn-out Oorzaken, gevolgen en risicogroepen

Stress is gezond en geeft focus. Te lang en teveel stress maakt ziek.

Redenen van verzuim

Veel diverse factoren spelen mee in het ontstaan van stressklachten en verzuim. Het kunnen werk-, privé-, leefstijl of persoonsfactoren zijn. In de praktijk blijkt dat het in de meeste gevallen een optelsom is van al deze factoren. Voor de behandeling middels Vitaal@Work liggen daar dus ook de kansen.

Signalen herkennen

Waar een beetje stress wel lekker is om goed te presteren, is teveel of te langdurige stress fysiek en mentaal ziekmakend. Wat teveel is verschilt per persoon. Klachten zoals gejaagdheid, een kort lontje, vergeetachtigheid, vermoeidheid, ’s nachts wakker worden, maag/darmklachten en toegenomen emotionaliteit komen dan veelvuldig voor. Wanneer dit niet op tijd wordt gesignaleerd ontstaan er klachten zoals overspanning, burn-out of terugkerende lichamelijke klachten. Dit leidt tot ziekteverzuim.

 

Onvoldoende signalering en een trage aanpak zijn een probleem bij werkstress.

Probleem 1: De signalering

In veel bedrijven is er door zowel werknemer als werkgever onvoldoende signalering van mogelijke stressgerelateerde klachten. Dat heeft de maken met een stuk onbekendheid en in het werk zelf ligt de focus ligt vaak op je taak uitvoeren, presteren en doelen halen. Herkennen en benoemen van (stress)klachten past dan vaak niet binnen de bedrijfscultuur. Of de situatie wordt pas besproken als het ‘code rood’ is.

Probleem 2: Trage en onduidelijke aanpak

De ervaring van afgelopen 20 jaar leert dat het herstel bij stressgerelateerd verzuim heel vaak chaotisch verloopt. De werknemer die ziek uitvalt is vaak moe, gespannen en gefrustreerd. Ook weet die niet goed wat een adequate aanpak is en voelt zich schuldig naar collegae. Hij/zij gaat vervolgens afwachten tot het herstel op gang komt, wat vanwege hormonale verstoringen in het lijf en brein niet zomaar gaat gebeuren. Afspraken bij huisarts, bedrijfsarts, psycholoog zijn vaak pas na weken of maanden ingepland.

Waar sta je nu en waar wil je heen?

Vitaal@Work werkt doelgericht met het 10 domeinenmodel

Vitaal@Work is een product van Nijenhuis Therapie Revalidatie Training wat zich richt op signalering en behandeling van werkstress gerelateerde klachten. Daarbij is het doel om (stress)klachten en ziekteverzuim te verminderen en de mentale en fysieke fitheid van werknemers te vergroten. In de begeleiding wordt er gebruik gemaakt van via het 10 domeinenmodel om snel, concreet en praktisch aan de slag te kunnen gaan.

Aanpak: Preventief

D.m.v. een presentatie over stress, stress-signalen, leefstijl, ademhaling, mindset en nog veel meer interessante onderwerpen kunnen werknemers bewustgemaakt worden van thema’s omtrent stress. Dit kan op locatie of online. Daarnaast zijn er er specifieke vragenlijsten die de mate van stress en de kans op verzuim kunnen meten.

Aanpak: Curatief

Deze aanpak kan ingezet worden wanneer er klachten aanwezig zijn of de werknemer niet zijn werkzaamheden kan uitvoeren. In dit traject krijgt de werknemer een uitgebreide intake / onderzoek volgens het 10 domeinenmodel. Denk daarbij aan het in kaart brengen van stressoren, stressmanagement, triggerpoints,  slaap, ademhaling, het stress-systeem (hartcoherentie) en een inspanningstest. Na de analyse van de informatie maken we een plan van aanpak om  een concrete en doelgerichte behandeling aan te bieden.

Het traject

Trajecten worden per bedrijf op maat gemaakt. De preventieve aanpak heeft een grote meerwaarde maar is geen verplicht onderdeel. De behandelingen worden gegeven in de praktijk in Katwijk. Gemiddeld zijn dit tussen de 7 en 10 behandelingen afhankelijk van de hulpvraag. De resultaten worden gemeten op het gebied van stressklachten, energie, pijn en de belastbaarheid op het werk.

Contact

Bent u geïnteresseerd en heeft u vragen over Vitaal@Work? Neem dan vrijblijvend contact op met Arend Nijenhuis

Ik wil graag meer informatie